headerWat is het Veiligheid Innovatie - platform?

Het 'Veiligheid Innovatie - platform' heeft als hoofdtaak het stimuleren, organiseren en realiseren van research- en innovatieprogramma's op het gebied van veiligheid. Daarvoor brengen wij verschillende publieke en private partijen samen, die samen oplossingen voor vraagstukken over veiligheid onderzoeken en behandelen. Op het Veiligheid Innovatie Platform kunnen alle partners zich uitgebreid presenteren en geven wij een overzicht van alle succesvolle cases.

Waarom deelnemen aan het VI-platform?

Het "VI-platform is een netwerk van partners die veiligheidsvraagstukken willen aanpakken volgens het unieke VI-innovatiemodel". Werkend volgens dit model ontstaat meer veiligheid als ook nieuwe businesskansen en nieuwe kennis en ervaring.

Winst voor de maatschappij en voor u

Het VI-Platform zoekt samen met haar partners naar innovatieve veiligheidsoplossingen die we toetsen, testen en certificeren. We zorgen dat onze partners door middel van co-creatie verder komen dan 'een leuk idee'. We helpen met het goed vastleggen van het intellectueel eigendom en ontwerpen samen met u passende business modellen. Zo leren wij van elkaar, ontstaan er nieuwe businesskansen en werken we samen aan een veiligere samenleving.

Uw idee in de praktijk getest

Uw ideeën en sociaal vernieuwende veiligheidstoepassingen worden meteen in de praktijk getest in fieldlabs. Het fieldlab is een proeftuin ergens in de BeNeLux. Een operationele, fysieke omgeving waar nieuwe innovatieve ideeën in de praktijk worden gebracht. De resultaten worden uitgebreid gemonitord en geëvalueerd tevens worden ze maatschappelijk en juridisch getoetst. Succesvolle fieldlabs worden omgezet in een praktisch businessplan. Met uiteindelijk het vermarkten als doel.
Partner worden?

Geef je interesse door via e-mail


Mogelijke partnerschappenHet VI-innovatiemodel

Voor innovatie dien je buiten geplande paden te denken en te doen

Innovaties worden in fieldlabs beproefd

Vele moeilijke veiligheidsvraagstukken vragen om vernieuwende innovatieve oplossingen. Het VI-Platform is ontstaan uit de ervaringen van diverse partners in de veiligheidswereld die de afgelopen jaren hebben laten zien dat sociale en technologische innovatieve oplossingen grondig in de praktijk getest dienen te worden. De fieldlabs waar deze nieuwe oplossingen operationeel worden beproefd aan de hand van een speciaal ontworpen beoordelingstemplate.

Want wij vinden dat elke oplossing van toegevoegde waarde moet zijn voor:

  1. de veiligheid van onze samenleving;
  2. nieuw te genereren business;
  3. onze algemene kennisgroei in veiligheidsuitdagingen.footer