Actiegericht werken aan een veilige samenleving

Verkeersoverlast-Tilburg-Goirkestraat


Goirkestraat

Wij bewoners van de Goirkestraat luiden de noodklok!


WIJ wensen woonplezier, rust en kwaliteit van leven in een straat met veel uitstraling, waar toeristen op hun gemak kunnen wandelen van De Pont naar het Textielmuseum.
De straat is onveilig daarom willen / eisen WIJ snelle actie, WIJ zijn het wachten op de grootse Museumkwartier plannen beu, WIJ willen niet aan het lijntje gehouden worden, WIJ willen niet het volgende verkeerslachtoffer begraven.

De gemeente luistert naar onze oproep en heeft toegezegd om in 2024 te starten met aanpassingen aan de gehele Goirkestraat. Wij zijn daar zeer blij mee.
Er is een website waar de vorderingen worden bijgehouden alsook bewoners de mogelijkheid hebben om ideeën te ventileren naar de gemeente: https://eenfijnebuurt.nl/goirkestraat


Wat is er aan de hand?

Onderstaand geven we puntsgewijs een opsomming van onze ergernissen over het verkeer aan:

 • In de Goirkestraat wordt ontzettend hard gereden, vooral op het stuk tussen De Pont en het Smidspad;
 • Hard rijden gaat gepaard met lawaai, knallende uitlaten e.d.;
 • Passerende snelle auto's zorgen voor gevaarlijke situaties;
 • Op stille momenten zoeven de auto's ineens met 100 km/h voorbij;
 • Fietsers en scooters moeten het trottoir op bij de kruising met Wilhelminapark, wanneer er een file voor deze kruising staat;
 • Files staan richting Wilhelminapark tot voorbij de Lambert de Wijsstraat;
 • Drempel bij Smidspad is super gevaarlijk, gebeuren regelmatig ongelukken.

Wij bewoners van de Goirkestraat weten dat we de veiligheid niet alleen aan de gemeente moeten overlaten. Wij kennen de straat het beste, we zien de onveiligheid elke dag, we leren daar zo goed en zo kwaad mogelijk mee om te gaan. Bij deze roepen we de bewoners op om rond de tafel te zitten om suggesties te verzamelen en plannen te maken. Dit is ook een oproep van wethouder Lahlah, zij wil met verkeerspecialisten en ons samen zitten, dat vergt voorbereiding onzerzijds.
Wil je meedoen, heb je opmerkingen en suggesties, bel aan of mail ons:
Miranda & Marcel huisnummer 149 en/of Lia & Jan huisnummer 147.Ongeluk Goirkestraat

Laatste ontwikkelingen

We houden je op de hoogte van het verloop van de actie:

 • 17-01-2023: Bijeenkomst meedenkgroep in Textielmuseum. Tilburg wil alle projecten in de driehoek Wilhelminapark, De Pont en Julianapark stroomlijnen en wil daarvoor de plannen bij elkaar voegen die reeds gemaakt zijn. Dat betekent uitstel. Wel is toegezegd dat de Goirkestraat zuid in juli 2023 extra beveiliging / verkeervertragende maatregelen krijgt. De start van de verbetering en vernieuwing van de gehele Goirkestraat is gepland in Q4 2024.
  Zie hier >verslag bijeenkomst
 • 14-12-2022: Mail naar wijkwethouder Hendrickx met de vraag of er nog iets gebeurd, we horen niets en voortdurend uitstel van bijeenkomsten. Meedenkgroep lijkt geen inspraak meer te hebben.
 • 06-07-2022: Rode stroken aangelegd in onze straat, hopelijk gaan auto's voorzichtiger rijden en voelen de fietsers zich veiliger.
 • 22-06-2022: Samen met gemeente en landschapsarchitecten de inrichting besproken van de Goirkestraat zoals deze aangepast wordt in 2024. Goed nieuws: Straat wordt 30km/uur gebied, veel bomen, aantrekkelijk vanuit de Pont en Textielmuseum! De bussen blijven er wel rijden en de opstapplaatsen blijven dezelfde.
 • 25-05-22 Met bewoners die zich opgegeven hebben voor de meedenkgroep voor het opnieuw inrichten van de Goirkestraat, vanaf Julianapark tot De Pont, en leden van de projectgroep vanuit de gemeente door de hele straat gelopen om positieve zaken en knelpunten ter plekke te bekijken en suggesties ter verbetering te bespreken. De besproken punten worden de komende weken bekeken door het bouwteam en waar mogelijk verwerkt in een voorlopig ontwerp dat 2e helft juni gepresenteerd wordt. Bericht hierover volgt vanuit de gemeente. De kruising Wilhelminapark-Hasseltstraat-Goirkestraat bij De Pont zit niet in dit bouwplan en wordt aangepakt als Wilhelminapark-Hasseltstraat heringericht wordt. Als het Museumkwartier verwezenlijkt wordt zal dat worden aangepast aan de inrichting van de Goirkestraat die dan al uitgevoerd moet zijn.
 • 20-05-2022: Bewonersbrief voor startbijeenkomst op 18 mei (!) in Textielmuseum alsnog in de brievenbus gekregen. Deze was alleen in het noordelijke deel verspreid, niet in het zuidelijke deel.
 • 18-05-2022: De bijeenkomst in Textielmuseum over de plannen voor de Goirkestraat was goed bezocht, 7 bewoners van Goitrkestraat Zuid gaven gehoor op de laatste moment oproep. De gemeente wil inspraak en ontvangt graag ideeën. Je kunt ze mailen naar goirkestraat@tilburg.nl. De gemeente heeft een website link https://eenfijnebuurt.nl/goirkestraat waar ieder kan bijhouden wat status is van alle initiatieven en vorderingen.
 • 18-05-2022: Bijeenkomst in Textielmuseum over de plannen voor de Goirkestraat. link uitnodiging U bent welkom, aanmelden is niet nodig aanvang 20:00
 • 17-05-2022: Bericht ontvangen dat de fietspaden in de Goirkestraat rood worden gekleurd. De opdracht ligt reeds bij de aannemer;
 • 17-05-2022: De gemeente heeft de resultaten van het snelheid- / verkeersoverlastonderzoek in de Goirkestraat in maart 2022 toegestuurd. Hierbij de links: rijrichting naar De Pont en rijrichting naar Textielmuseum;
 • 23-02-2022: Deze week zijn door de gemeente snelheidsmeters met smiley's geplaatst;
 • 22-02-2022: Reactie van gemeente ontvangen op de mail van 10 februari. Het voorstel van de bewonersgroep, is kostbaar en het is beter om hiermee en met de andere voorgestelde oplossingen op de herinrichting te wachten. Wel zullen als tijdelijke maatregelen smiley's geplaatst worden en zal de fietsbaan rood gemaakt worden;
 • 10-02-2022: Idee voor tijdelijke oplossing is door bewonersgroep gestuurd naar de wethouder;
 • 26-01-2022: In 105 brievenbussen aan Goirkestraat Zuid zijn briefjes gedeponeerd met de stand van zaken en een kort verslag van het gesprek met de gemeente.
 • 20-01-2022: Goed gesprek met de afvaardiging van de gemeente en wederzijds begrip voor de onveilige situaties. De tijdelijke oplossingen nodig tot 2024 worden gezamelijk onderzocht. Elke oplossing heeft zijn afhankelijkheden in budget en mogelijkheden. Gemeente en bewoners spreken af in gesprek te blijven om samen de problemen aan te pakken. Tevens worden de bewoners betrokken in de plannen voor de gehele aanpassingen van de Goirkestraat in 2024;
 • 20-01-2022 De bewoners krijgen in het gesprek met de gemeente te horen dat de aanpassingen aan Goirkestraat Zuid tegelijk met het noordelijke gedeelte in 2024 wordt aangepakt. Er is een extra budget van 1,5 miljoen Euro hiervoor vrijgemaakt. Dit is de eerste winst van onze bewonersgroep want de planning stond een aantal maanden geleden nog op 2028. Dus het helpt om samen op te komen voor de veiligheid in onze straat;
 • 20-01-2022 12:00: Rondgang door Goirkestraat Zuid en gesprek met wethouder, wijkregisseur en verkeersdeskundige namens de gemeente en enkele bewoners;
 • 18-01-2022: De bewoners hebben een verlanglijst vanuit de brainstorm voor mogelijke oplossingen die helpen in de verkeersveiligheid. Deze lijst zal 20 januari worden uitgereikt aan de gemeente
 • 08-01-2022: Bespreking korte en lange termijn voorstellen voor aanpassing Goirkestraat uit de lijst van suggesties van de bewonersgroep. Dit in het kader van de voorbereiding op het gesprek van 20 januari a.s.
 • 20-12-2021: Wethouder Lahlah belde persoonlijk op om te vertellen dat het haar erg spijt, maar dat de covid-19 maatregelen ervoor zorgen dat de geplande bijeenkomst niet kan doorgaan. Een nieuwe bijeenkomst wordt gepland;
 • 16-12-2021: Contactpersoon gemeente belt voor een afspraak met wethouder, wijkregisseur en verkeersdeskundige;
 • 03-12-2021: Bewoners gevraagd voor het samen stellen van een kerngroep en suggesties voor oplossingen in te zenden;
 • 11-11-2021: Telefonisch contact met wethouder Lahlah, bevestigt dat ze de contactpersoon is namens de gemeente en wil met bewoners en verkeerspecialisten om tafel gaan;
 • 10-11-2021: Wijkregisseur de heer Quispel belt namens de wethouder van Dusschoten om te vertellen dat volgens plannen de bewoners van het Noordelijk gedeelte van de Goirkestraat in 2024 veranderingen tegemoet kunnen zien, en wij bewoners van het zuidelijk gedeelte mogelijk ook maar dan moet er extra budget gevraagd worden. De heer Quispel doet zijn werk als boodschapper van de gemeente. Hij was niet geheel op de hoogte van de vorming van de bewonersgroep, deze webpagina en de bemoeienissen van andere wethouders. Hij gaat daar volgende week eens naar kijken. We hebben de heer Quispel duidelijkheid gegeven over onze strijdlust en dat we ons niet laten afschepen met een "in 2024 wordt alles beter" verhaal;
 • 08-11-2021: Telefonisch gesprek met wethouder van de Pol leert ons dat we te maken hebben met meerdere wethouders om de Goirkestraat veiliger te maken. Wethouder museumkwartier, wethouder wijk Oud-Noord, wethouder verkeer. De wijkwethouder Oud-Noord mevrouw Lahlah zal onze gesprekspartner zijn namens de andere wethouders. Van de Pol wil samen met de wethouders waken voor precedent werking, ofwel er zijn meer problemen in Tilburg en de vraag is of onze verkeersveiligheid de grootste prioriteit heeft. Wij bemerken dat het opzetten van betaald parkeren een hoger precedent heeft dan de verkeersveiligheid van de Tilburgers en de bezoekers van Tilburg;
 • 04-11-2021: Artikel in Brabants Dagblad Goirkestraat wordt pas in 2024 aangepakt;
 • 02-11-2021: Mailcontact met Peter van den Hoven (LST), was ook verrast door de antwoorden van de wethouder en gaat 8 november aandacht vragen bij de begroting; Gezocht naar een videoverslag van het vragenhalfuurtje, helaas niet opgenomen;
 • 01-11-2021 18:00-19:00: LST stelt vragen over onze zorgen vraag-LST.pdf;
  Helaas is het vragen-halfuurtje niet digitaal opgenomen en kunnen we dus niet de compleet onvoorbereide antwoorden van wethouder Oscar Dusschoten horen. Hij spreekt over verkeershufters (ook Tilburgers) en dat verkeerslachtoffers er gewoon bij horen in Tilburg. Hij weet niet wat Goirkestraat zuid en noord is en zegt dat er plannen zijn om in 2024 iets aan de verkeersituatie te doen;
 • 29-10-2021: Bewoners via briefje update gegeven van de ontwikkelingen en aandacht voor vragenuur;
 • 29-10-2021: Document aangemaakt met alle suggesties om voorbereid te zijn in gesprek met de gemeente;
 • 28-10-2021: Webpagina gemaakt en online geplaatst met ons verhaal;
 • 27-10-2021: Wijk-wethouder Lahlah belt. Wil over een aantal weken/maanden met een verkeersspecialist en bewoners om tafel;
 • 24-10-2021: De beowners die ingezonden hebben ontvangen status update middels briefje in de bus;
 • 24-10-2021: Wethouder van de Pol belt. Wil weten wat er speelt, pakt het op en komt erop terug;
 • 23-10-2021: Artikel in Brabants Dagblad: Grote zorgen bij bewoners Goirkestraat: 'Het is hier net een racebaan, echt heel onveilig';
 • 23-10-2021: Een aantal partijen hebben gereageerd op onze mail: LST, SP, D66, 50Plus, Lokaal Tilburg, PvdA, Groep Jansen.
 • 20-10-2021: Twee bewoners zijn geïnterviewd door journaliste Nisrine van het Brabants Dagblad;
 • 20-10-2021: Burgemeester een mail gestuurd;
 • 19-10-2021: Alle Tilburgs politieke partijen in de gemeenteraad een mail gestuurd met onze zorgen;
 • 19-10-2021: 48 briefjes ontvangen van verontruste gezinnen - dit komt neer op ongeveer 100 bewoners;
 • 13-10-2021: 80 briefjes in brievenbussen tussen De Pont en Smidspad;